DỰ ÁN PHI LỢI NHUẬN

Khát khao đóng góp tri thức cho cộng đồng cùng đam mê cháy bỏng từ những người phát triển sản phẩm


TADA BOOKS: SẮC MÀU KỲ DIỆU

Bộ sách 4D kể những câu chuyện về văn hóa dân gian, là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ nhận diện hình ảnh & màu sắc real-time

CHỐNG XÂM HẠI

Bộ sách 4D giúp các bé có nhận thức về những hành vi xâm hại và cách phòng chống. Bộ sách sử dụng hình ảnh hoạt hình gần gũi, dễ tiếp cận các bạn nhỏ.

HÀO KHÍ VIỆT NAM

https://www.youtube.com/watch?v=pOWeSMVZyOk

Hào khí Việt Nam là bộ sách 4D kể những câu chuyện lịch sử nổi bật của dân tộc, sử dụng hình ảnh trực quan, với nội dung dễ nhớ qua từng câu chuyện.