CÔNG NGHỆ NHẬN DIỆN

Sự kết hợp giữa Công nghệ nhận diện và Trí thông minh nhân tạo


Nhận diện khuôn mặt


Nhận diện phương tiện