ADT Group bắt tay cùng PVOIL đưa công nghệ tương tác đến khắp Việt Nam

Ngày 25/02/2019, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa Tổng công ty Dầu Việt Nam và ADT Group đã chính thức diễn ra tại trụ sở chính của PVOIL.

Dưới sự chứng kiến của Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát, Giám Đốc các công ty chi nhánh của PVOIL và các thành viên trong Hội đồng Quản trị của ADT, lễ ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đây là sự kiện đặt nền móng cho sự phát triển đột phá và tiên phong trong tương lai giữa hai doanh nghiệp, nhằm đưa hệ thống công nghệ thông tin hiện đại đến với người dân mọi miền tổ quốc.

Đây là bước khởi động thành công của ADT Group trong hành trình mới, để: Chuyển mình đột phá – Tung cánh vào kỷ nguyên mới – Không gì là không thể!