Đưa Không Gian 360 Lên Google Map

Google đã hỗ trợ tích hợp không gian 360 trong nhà (có di chuyển) lên trên bản đồ của mình. Với việc là Đối tác chính thức tại Việt Nam của Matterport - Google Street View, ADT đảm bảo cho mỗi không gian đưa lên bản đồ sẽ luôn đạt chất lượng tốt nhất.